Báo cáo công tác tháng 1

Đăng ngày 28 - 01 - 2019
100%

I.  HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Trong tháng Chủ tịch UBND huyện chủ trì các phiên họp giao ban với các Phó Chủ tịch, nghe các ngành báo cáo, kết luận, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp, kế hoạch triển khai vụ Xuân 2019, công tác đổ ải, tiến độ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc H­ưng Hải năm 2018-2019; công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo công tác chuẩn bị quà Tết cho các đối tượng chính sách; các hoạt động văn hóa, thông tin cổ động, chào mừng Xuân Kỷ Hợi; công tác chuẩn bị cho Lễ hội đền Phù Ủng; các báo cáo về kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dành nhiều thời gian xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các lĩnh vực đ­ược phân công, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại các xã, thị trấn, ổn định tình hình an ninh nông thôn.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Lĩnh vực kinh tế

Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông. Đến ngày 24/01/2019 toàn huyện đã thu hoạch được 1.265 ha/1.271,3ha, đạt 99,5% DT; Trong đó: Cây ngô 325 ha, Bí các loại: 495 ha, Khoai tây 30 ha, dưa 10 ha; rau màu khác 405 ha. Căn cứ vào lịch đổ ải đợt 1, chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn đổ ải theo kế hoạch, đến ngày 24/01/2019 toàn huyện đổ ải được 1.600 ha/7.300 ha, đạt 21,9% DT; làm đất đợt 1 được 1.380 ha/7.300 ha, đạt 18,9% diện tích. Gieo mạ dày xúc được 25 ha. Huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho các xã, thị trấn kỹ thuật gieo thẳng, gieo mạ nền đất cứng và các biện pháp chống rét cho mạ. Triển khai chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ Xuân năm 2019 theo kế hoạch. Tổ chức diệt chuột tập trung trong đó 80% lượng bả đặt đợt 1 từ ngày 08-20/02, đợt 2 tiến hành từ ngày 01 - 31/3 kết hợp với đặt bẫy sập bán nguyệt. Chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chủ động xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Tích cực tuyên truyền và khuyến cáo nhân dân chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; chống rét cho mạ… 

Thực hiện nghiêm túc công tác trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Các hoạt động thông tin, liên lạc trên địa bàn đảm bảo thông suốt.

Tài chính-Ngân hàng: Thu ngân sách nhà nước đến ngày 23/01/2019 thực hiện là 5.343 triệu đồng, đạt 4,4% KH tỉnh và bằng 4,4% KH huyện giao. Chi ngân sách địa phương đến ngày 23/01/2019 thực hiện 4.967 triệu đồng, đạt 0,9% KH năm. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật.

Doanh số cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 140.020 triệu đồng; doanh số thu nợ 119.033 triệu đồng, tổng dư nợ 1.125.074 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động 1.830.066 triệu đồng, trong đó: Vốn huy động trong dân là 1.821.503 triệu đồng.

 2. Văn hóa xã hội

Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi, giáo viên giỏi chuẩn bị dự kỳ thi chọn giáo viên và học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đột xuất một số trường theo kế hoạch.

Văn hoá Thông tin-Truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế-xã hội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Tập trung tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Xuân Mậu Tuất; tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân chuẩn bị đón Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Đền Phù Ủng năm 2019.

Y tế, dân số - gia đình trẻ em: Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được tổ chức và duy trì có hiệu quả. Các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở diễn ra bình thường, công tác tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện đúng lịch đạt tỷ lệ cao. Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường công tác kiểm tra trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Công tác Lao động Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận và thực hiện việc cấp quà cho các đối tượng chính sách, nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019 đảm bảo đủ, đúng đối tượng.

3. Quốc phòng, an ninh

 Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, trực thông tin, trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình an ninh nông thôn. Xây dựng kế hoạch sãn sàng chiến đấu, tổ chức Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi 2019.

An ninh: Phối hợp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phát hiện, kiên quyết tấn công các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, các tai tệ nạn xã hội, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền công tác an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên Đán, nhất là việc tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nhất là các vi phạm về giao thông, trật tự nơi công cộng. Tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của người nước ngoài về thăm thân. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2019

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung công tác đổ ải theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc cơ cấu giống và lịch thời vụ, tiếp tục lồng cấy và chuẩn bị các điều kiện vật tư để gieo cấy lúa Xuân. Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ gieo cấy, chăm sóc lúa Xuân, hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ. Chủ động phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại mạ và rau màu. Theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời dịch cúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên đàn gia súc. Tiếp tục chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; chống rét cho mạ. Phát động, triển khai tổ chức tốt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

- Duy trì công tác an toàn giao thông, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của TW, tỉnh về an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán; giải toả các công trình vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Tăng cường kiểm tra các mặt hàng lưu thông trên địa bàn, bảo đảm đủ hàng hoá, vật tư phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt chương trình học kỳ II. Hướng dẫn các Nhà trường hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất đối với các nhà trường. Chuẩn bị tốt việc bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi chuẩn bị tham gia hội thi giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế-xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội trong dịp Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra, nhất là dịp Tết Nguyên Đán. Bảo đảm các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở duy trì hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo ngành công an, quân sự, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ổn định tình hình an ninh nông thôn./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi huy động trên 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao(01/05/2022 10:47 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ(28/04/2022 3:37 CH)

26 năm – một chặng đường phát triển(31/03/2022 4:23 CH)

Huyện Ân Thi tập trung chăm sóc lúa Xuân(31/03/2022 3:45 CH)

Nông dân xã Đa Lộc có nhiều giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao(24/03/2022 10:12 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đẩy mạnh chương trình cho vay tạo việc làm(18/03/2022 10:56 SA)

Hơn 10.000 hội viên Hội Nông dân huyện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi(15/03/2022 3:55 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình sản...(25/02/2022 8:37 SA)

Huyện Ân Thi khẩn trương chống rét cho mạ và lúa Xuân(22/02/2022 3:10 CH)

Họp bàn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng...(07/12/2021 10:01 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)