Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

Phần I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Năm 2019, là năm thứ Tư thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 25; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm với nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn đan xen. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự nỗ lực cố gắng cao của nhân dân trong huyện, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực.

I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT

1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Diện tích lúa Xuân là 7.626,89 ha, đạt 104,5% KH, giảm 0,3% so với cùng kỳ, năng suất lúa ước đạt 65,5 tạ/ha, giảm 2,1% so cùng kỳ; sản lượng lúa ước đạt 50.729 tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại lúa và hoa màu, cây ăn quả các loại. 

Trồng cây nhân dân, đến nay toàn huyện trồng được 23.500 cây, đạt 106,8% KH. Trồng cây rau màu vụ Xuân 175,25ha, trong đó Ngô 4,9ha, Khoai lang 5,6ha, rau màu các loại 164,75haĐã tổ chức được 29 lớp tập huấn cho 2.110 lượt nông dân về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân và cây ăn quả, kỹ thuật sử dụng phân bón cho các loại cây trồng...

Tổng đàn trâu 560 con, tăng 1,8% KH, tăng 6,7% so cùng kỳ; đàn bò là 2.980 con, đạt 104,56% KH, giảm 0,93% so cùng kỳ; đàn lợn 48.001 con, đạt 98,97% KH, giảm 40,4% so cùng kỳ; đàn gia cầm 1.419.000 con, đạt 91% KH, tăng 10,9% so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện ước đạt 521ha. Sản lượng cá thu hoạch ước đạt 2.630 tấn, đạt 41,75% KH.

Riêng đàn lợn giảm mạnh do Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn huyện. Đến ngày 24/6/2019 đã có 21/21 xã, thị trấn công bố có Dịch tả lợn Châu Phi, đến ngày 30/6/2019 số hộ có lợn phải tiêu huỷ là 1.722 hộ, số lợn tiêu huỷ 24.983 con, trọng lượng lợn tiêu huỷ 1.570,5 tấn. Tuy nhiên, hiện nay có 04/21 xã đã công bố hết dịch gồm: Xuân Trúc, Bắc Sơn, Quang Vinh, Hồng Quang.

Công tác phòng, trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm. Đã cấp 8.026 lít thuốc sát trùng để các xã, thị trấn phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức tiêm phòng vụ Xuân Hè cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đúng kế hoạch.

          Nạo vét Đông Xuân được 98.942m3 = 96% KH, đắp đê Bắc Hưng Hải được 2.685m3 = 100%. Đã xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, vật tư phòng chống lụt bão, sẵn sàng triển khai, ứng cứu khi bão, lũ xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức kiểm tra các công trình trước lũ phục vụ phòng chống thiên tai năm 2019.

Công tác chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được huyện quan tâm chỉ đạo; 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 31,62 ha/260ha, đạt 12,71%KH, gồm diện tích cây hàng năm 18,52 ha, cây ăn quả 13,1 ha.

Toàn huyện có 496 gia trại và trang trại, trong đó có 58 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị hàng hoá bán ra đạt trên 1 tỷ đồng/trang trại.

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 04 xã: Văn Nhuệ, Quang Vinh, Cẩm Ninh, Bắc Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 18/20 xã. 02 xã: Hồ Tùng Mậu, Bãi Sậy đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Để hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện đã trích kinh phí 12 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất hỗ trợ cho 06 xã (Mỗi xã 2 tỷ đồng) để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

2. Xây dựng, công nghiệp

Tiến độ xây dựng công trình do huyện làm chủ đầu tư: 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 35 công trình đang triển khai xây dựng (Gồm: 18 công trình giao thông, 10 công trình dân dụng, 06 công trình hạ tầng kỹ thuật và 01 công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) với tổng mức đầu tư 698.957 triệu đồng; các công trình cơ bản được triển khai đúng tiến độ và chất lượng đề ra của dự án. Cụ thể: Dự án Cải tạo, nâng cấp đường và kè bờ khu vực sông Kẻ Sặt, huyện Ân Thi đạt 85%; dự án cải tạo, nâng cấp ĐH.66 đạt 75%, ĐH.65 đạt 60%, công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ huyện Ân Thi (Phần hạ tầng kỹ thuật) đạt 80%, công trình xây dựng trường THCS Phạm Huy Thông đạt 40%, công trình Nâng cao năng lực Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Ân Thi đạt 30%, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thuỷ lợi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt 98%; di chuyển đường trung hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.382 (Đường 199 cũ) đoạn Km0+00-Km8+00 đạt 50%; di chuyển đường dây trung và hạ thế phục vụ GPMB nâng cấp tuyến QL.38 đạt 85%; di chuyển khoảng cột 80-81 đường dây 110kV lộ 172E28.2-172E28.7 phục vụ GPMB xây dựng đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, đoạn qua địa phận huyện Ân Thi đạt 98%.... Dự án cải tạo, nâng cấp ĐH.64; xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ân Thi; cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi (Đoạn 1: Từ đường bê tông cũ gần ĐT.384 đến điểm giao với đường ra bãi rác thôn An Đỗ; đoạn 2: Từ điểm lớp Mầm non thôn An Khải đến ĐT.382) đã lựa chọn và ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng... một số công trình khác đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Các công trình đang thực hiện chuẩn bị đầu tư: Dự án Xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân Nguyễn Trung Ngạn đã được Sở Xây dựng thẩm định, UBND huyện đã phê duyệt dự án và giao cho phòng, ngành chuyên môn phối hợp, đôn đốc đơn vị tư vấn lập thiết kế Bản vẽ kỹ thuật thi công trình Sở Xây dựng thẩm định; công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ huyện Ân Thi (Phần công trình) Đơn vị tư vấn đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Sở Xây dựng thẩm định; dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.376 cũ đoạn qua thị trấn Ân Thi, lý trình Km17+400 (Ngã tư Bưu điện) đến Km19+00 (Ngã ba Bình Trì) nhà thầu tư vấn đang triển khai lập thiết kế Bản vẽ kỹ thuật thi công trình Sở Giao thông Vận tải, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

Công tác quy hoạch: Quy hoạch vùng, quy hoạch chung thị trấn Ân Thi và quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, UBND huyện đã giao cho các phòng, ngành chuyên môn, đơn vị tư vấn triển khai và đẩy nhanh tiến độ để trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, thẩm định, phê duyệt.

Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công và người nghèo được các phòng, ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn rà soát lập danh sách trình Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt với tổng số 951 hộ (Gồm: 522 hộ người có công với cách mạng và 429 hộ theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Kết quả tiếp nhận đầu tư: 6 tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận 01 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số lên 22 hộ và có thêm 06 doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trên địa bàn huyện, nâng tổng số doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện là 39. Các ngành nghề, làng nghề phát triển ổn định cho thu nhập khá.

3. Thương mại, dịch vụ

Các hoạt động dịch vụ, thương mại khá đa dạng, phong phú, đã đáp ứng cơ bản các mặt hàng tiêu dùng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đầu năm, huyện đã tham gia Hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019; qua sự kiện đã tạo điều kiện cho các nhà vườn tiêu thụ với số lượng đáng kể các sản phẩm nông nghiệp, tạo điệu kiện các hộ sản xuất gặp gỡ các đối tác tiêu thụ hàng hóa nông sản, đổi mới tư duy trong sản xuất theo cơ chế thị trường.

Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng. Đã kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh, không có cơ sở nào vi phạm. Toàn huyện có 55 cơ sở ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Hoạt động tài chính, tiền tệ, xây dựng cơ bản

4.1. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 186.167 triệu đồng, đạt 153,3% KH tỉnh, 153,1% KH huyện giao, bằng 454,9% so với cùng kỳ (Nguồn thu tăng lớn là do huyện và các xã đấu giá đất dân cư). Tổng chi ngân sách thực hiện 339.524 triệu đồng, đạt 64,3% KH năm, tăng 67% so cùng kỳ.

4.2. Tín dụng và ngân hàng

Hoạt động của các Ngân hàng trên địa bàn, các Quỹ tín dụng nhân dân khá tích cực, đã đáp ứng được nhu cầu về vốn vay đối với các tổ chức kinh tế, các hộ gia đình nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trong đó:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện 2.035 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so cùng kỳ, tỷ lệ tăng 15%. Tổng dư nợ 1.154 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so cùng kỳ, tỷ lệ tăng 25%.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện 326.351 triệu đồng, tăng 5,53 % so với cùng kỳ. Tổng dư nợ ước đạt 326.051 triệu đồng, đạt 100% KH, tăng 5,64 % với cùng kỳ. Chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm 59.784 triệu đồng, đạt 98,35% so KH, tăng 11,16% so cùng kỳ. Tập trung nguồn vốn giải quyết cho vay việc làm từ Trung ương và địa phương.

4.3. Xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ 28.993 triệu đồng. (Trong đó vốn tỉnh đảm bảo 12.193 triệu đồng). Thực hiện chi trả các công trình chuyển tiếp và làm mới 73.044 triệu đồng, đạt 252% KH

5. Tài nguyên Môi trường

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường tiếp tục được tăng cường và đi vào nền nếp; nhiều xã cơ bản không có vi phạm phát sinh về đất đai. Chủ động kiểm tra, phát hiện và và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sau Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/4/2017 của UBND huyện.

Công tác giải phóng mặt bằng: Luôn được quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc tại các dự án để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công như QL.38, ĐT.387, nút giao ĐH.63 và ĐT.376 mới tại ngã tư Hồng Vân.

          Đã cấp mới, cấp đổi được 284 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân (Trong đó: Cấp mới 191, cấp đổi 93). 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tổng số được 215 suất, diện tích 23.337,8m2, với số tiền thu được 134.597 triệu đồng ở các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng và thị trấn Ân Thi.

Công tác môi trường thường xuyên được quan tâm. Tổ vệ sinh môi trường huyện, các tổ vệ sinh môi trường của các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả. Đã thu gom cơ bản hết lượng rác về nơi tập kết của các thôn, ấp, phố. Đã cấp 60 xe kéo tay 2 bánh, 23 xe đẩy tay 3 bánh thu gom rác thải cho các xã, thị trấn. Thực hiện xử lý phun chế phẩm tại các bãi rác trên địa bàn huyện. Công tác xử lý đất dôi dư được quan tâm, đã xử lý được 05 hồ sơ với số thu 414.982 nghìn đồng.

6. Giao thông Vận tải

Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay tỷ lệ cứng hóa đối với đường huyện, nội thị: 48,25/48,25km, đạt 100%. Đường xã: 76,73/81,25km, đạt 94,4%. Đường thôn, xóm, đường ra đồng, trong đó: Đường thôn 176,28/192,17km, đạt 91,70%; đường xóm 248,12/272,28km, đạt 91,10%; đường ra đồng 89,62/370,20km, đạt 24,2% (Các đoạn tuyến còn lại đều được đầm chặt, bảo đảm cho đi lại và sản xuất).

6 tháng đầu năm, UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện có nhiều văn bản triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, cụ thể: Đã lập biên bản, xử lý 703 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt 630 trường hợp, phạt tiền 221.150 nghìn đồng nộp Kho bạc Nhà nước; thu giữ 156 xe môtô và tước quyền sử dụng 22 giấy phép lái xe. Phát hiện 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử lý 10 trường hợp với số tiền 23,3 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 09 vụ làm 07 người chết, 03 người bị thương; so với cùng kỳ bằng số vụ, giảm 01 người chết, bằng số người bị thương.

7. Giáo dục và Đào tạo

Duy trì tốt các hoạt động dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động các hoạt động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với các nhà trường nhằm nắm bắt và kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến đáng ghi nhận; kết thúc năm học đã xét 1.900/1.900 học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, đạt 100%; 1.447/1.455 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, đạt 99,45%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, nhất là giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt khá; có 4/5 giáo viên cấp Tiểu học dự thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 giáo viên THCS được công nhân giáo viên giỏi cấp tỉnh, có 01 học sinh lớp 9 dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải nhất môn Hoá, 01 học sinh đạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông; 26 em đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo các tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tập trung chỉ đạo để các trường phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Chỉ đạo xã Xuân Trúc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non và Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, THCS Bãi Sậy và THCS Bắc Sơn khi đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức cho học sinh THPT đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 thực hiện nghiêm túc.

8. Y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã, thị trấn được duy trì. 6 tháng đầu năm đã khám và chữa bệnh cho 35.034  lượt người, đạt 107,8 % KH năm, điều trị nội trú cho 2.633 lượt người, đạt 80% KH năm, điều trị ngoại trú cho 3.102 người. Tổng số ngày điều trị nội trú là 14.793. Khám cận lâm sàng đều hoàn thành vượt chỉ tiêu giao.

Trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, đã kiểm tra 19 cơ sở thực phẩm, 11 bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non, 05 xã quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đẩy mạnh công tác truyền thông, dân số kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Tỷ số giới tính khi sinh 114 bé trai/100 bé gái, một số xã có tỷ lệ cao như: Đa Lộc, Bắc Sơn, Hồng Quang, Quảng Lãng.

9. Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình và thông tin truyền thông. Các hoạt động tổ chức lễ hội diễn ra an toàn đúng quy định. Tổ chức khảo sát, thống kê các di tích và tiến hành số hoá tài liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện. Tiến hành kiểm tra dịch vụ văn hoá, thông tin trên địa bàn. Hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Tổ chức các giải: Bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá mini. Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh đạt: 01 HCV, 01 HCB, 04 HCĐ.

10. Lao động, người có công và xã hội

Công tác đào tạo nghề cho người lao động thường xuyên được quan tâm. Các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện tốt việc đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động phổ thông. Các dự án vay vốn trên địa bàn đã giúp hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 6 tháng đầu năm đã tạo thêm việc làm mới cho 1.420 lao động có thu nhập ổn định.

Thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời chế độ thường xuyên cho 3.089 đối tượng người có công với số tiền 32.693 triệu đồng; 5.926 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 10.032 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên và tặng quà của TW, của tỉnh, của huyện với 14.126 suất cho các gia đình chính sách, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, người nhiễm chất độc da cam... với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Với tinh thần toàn xã hội chung tay để người nghèo không bị bỏ lại phía sau, cùng vui Xuân đón Tết, huyện đã vận động các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ với số tiền 559 triệu đồng, tương đương 1.863 suất quà trao cho người nghèo.

Thực hiện mua bảo hiểm y tế cho 4.816 đối tượng người có công với số tiền 1.806 triệu đồng; 5.338 đối tượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong với số tiền trên 2 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietinbank hỗ trợ trao tặng 08 gia đình người có công, hộ nghèo với số tiền 400 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 01 hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn với số triền 50 triệu đồng. Tính đến 30/5/2019, số người tham gia BHYT là 113.024 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,58 % dân số, tăng 9,35% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ hoả táng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho người có công qua hệ thống Bưu điện.

6 tháng đầu năm thu BHXH đạt 93,172 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng 17,16% so cùng kỳ; chi bảo hiểm xã hội 118,7 tỷ đồng, tăng 0,16% so cùng kỳ; chi BHYT 12,3 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm sóc trẻ em thường xuyên được quan tâm. Đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 được các cấp, các ngành, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ủng hỗ quỹ đạt 194.620 nghìn đồng. Đã thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 29 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng qùa và hỗ trợ dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập với 20 suất quà, 05 xe đạp, 03 xe lăn cho trẻ em khuyết tật. Triển khai kế hoạch khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim, các bệnh lý về tim mạch...

11. Thông tin liên lạc và truyền thanh

Đài Truyền thanh huyện đã thực hiện 158 chương trình, 316 buổi phát sóng, 1.300 tin, bài phản ánh về các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, huyện tới người dân của Đài huyện, các Đài xã, thị trấn được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về điển hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội thường xuyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Hoạt động Bưu chính - Viễn thông, Internet phát triển mạnh, các mạng viễn thông trên địa bàn được khai thác tốt, bảo đảm thông tin thông suốt; góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, chú trọng.

12. Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Duy trì và thực hiện tốt cơ chế hành chính một cửa tại UBND huyện và các xã, thị trấn. Kết quả giải quyết TTHC cấp huyện tại bộ phận 1 cửa đến 31/5/2019 đã tiếp nhận 12.491 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã giải quyết 12.331 (Đúng hạn 12.331, quá hạn 0, đang giải quyết 160). Thực hiện tốt việc ban hành và kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ để văn bản phát hành ngày một hiệu quả. Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn nhằm bảo đảm an toàn thông tin các giao dịch điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao cải cách hành chính và phát triển chính quyền điện tử của huyện. Tổ chức thẩm định chỉ số cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đã ban hành kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác quản lý hành chính nhất là đối với chính quyền cơ sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và vai trò điều hành của chính quyền cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện như: Trình thẩm định đề án Sáp nhập Sự nghiệp bảo vệ môi trường vào Hạt Duy tu bảo dưỡng đường bộ huyện; giảm số lượng cấp phó tại các phòng, ngành và tương đương theo quy định; thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ Kế toán đơn vị sự nghiệp giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; chuyển Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình, đội ngũ Y tế học đường sang Trung tâm Y tế huyện quản lý; từng bước triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định...

Công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đã phê chuẩn 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, bổ nhiệm lại 11 công chức lãnh đạo quản lý; luân chuyển điều động 02 cán bộ. Công tác tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác thi đua khen thưởng được kịp thời, đã khích lệ tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tăng cường, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện. Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Rà soát vị trí việc làm và số lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; sắp xếp, bố trí cán bộ đúng vị trí, việc làm.

Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình để khích lệ và cổ vũ phong trào thi đua. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, giải quyết kịp thời những phát sinh trên địa bàn theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

13. Công tác thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, tư pháp và thi hành án dân sự

6 tháng đầu năm tiến hành 11 cuộc thanh tra, 01 một cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện sai phạm, thu hồi và đề nghị loại ra khỏi giá trị khi lập, thẩm định, quyết toán công trình số tiền 158.408 nghìn đồng. Thông qua hoạt động thanh tra kịp thời uốn nắn những sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị; qua đó góp phần chống biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại tại Trụ sở Ban Tiếp công dân của huyện. Đã tiếp nhận 26 đơn, trong đó có 6 đơn tố cáo, 4 khiếu nại, 16 đơn kiến nghị, phản ánh; từ tháng 12/2018 đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 30 đơn, đã giải quyết xong 30 đơn (Trong đó 29 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo). Ngoài ra, UBND huyện, các phòng, ngành tập trung chỉ đạo giải quyết những thắc mắc của một số công dân tại thôn Văn Nhuệ, xã Văn Nhuệ, thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với các phòng, ngành của huyện tổ chức 15 cuộc đối thoại với công dân các xã: Phù Ủng, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc, Vân Du.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được tăng cường; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp các ngành quan tâm. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ huyện xuống cơ sở, đã tổ chức 01 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Tư pháp Hộ tịch các xã, thị trấn và 70 hoà giải viên tiêu biểu trên địa bàn huyện. Công tác hành chính tư pháp được tập trung thực hiện đã đáp ứng nhu cầu của công dân và tổ chức. Công nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Công tác Thi hành án được quan tâm: 6 tháng đầu năm, đã thụ lý 411 việc, tăng 2% so cùng lỳ, với số tiền là 17.252 triệu đồng, tăng 16,21% so cùng kỳ; trong đó số cũ chuyển sang 127 việc, với số tiền là 12.120 triệu đồng, thụ lý mới 284 việc, với số tiền là 5.132 triệu đồng; đã giải quyết 219/404 việc, số tiền thu được 1.524 triệu đồng; tổng số việc còn phải thi hành là 185 việc với số tiền 15.730 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67,2% về việc và 12,5% về tiền/có điều kiện, (So với chỉ tiêu giao cả năm về việc đạt 92%, về tiền đạt 37,9%).

14. Quốc phòng quân sự địa phương và an ninh trật tự

Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, bàn giao 216 công dân cho các đơn vị bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng (Quân sự 205, Công an 11). Xây dựng 2.334 dân quân tự vệ và tổ chức huấn luyện theo đúng quy định. Huy động 190 quân nhân dự bị bàn giao cho các đơn vị huấn luyện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao. Đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi trong năm được 850 công dân, rà soát công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, toàn huyện có 4.752 công dân. Làm thủ tục đăng ký cho 37 học sinh tham gia dự thi tuyển sinh quân sự năm 2019.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn cơ bản ổn định. Triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý và chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các tai tệ nạn xã hội. Tình hình hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện ít phức tạp. 6 tháng đầu năm 2019 phát hiện 22 vụ bằng 27 đối tượng (Giảm 30 vụ, giảm 49 đối tượng so cùng kỳ); khởi tố 08 vụ, bằng 7 bị can. Trong đó tội phạm ít nghiêm trọng 08 vụ, 07 đối tượng; tội phạm nghiêm trọng 0 vụ, 0 đối tượng; tội phạm rất nghiêm trọng 0 vụ, 0 đối tượng; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 01 vụ, 01 đối tượng (Chuyển Công an tỉnh thụ lý).

 Công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các tệ nạn xã hội được tập trung cao. Hoạt động tội phạm ma túy diễn biến ít phức tạp, không có tụ điểm gây bức xúc trong nhân dân, tuy nhiên vẫn còn đối tượng nghiện ma tuý tham gia bán lẻ. 6 tháng đầu năm phát hiện, bắt giữ 06 vụ ma túy, 06 đối tượng (Giảm 04 vụ, 04 đối tượng so với cùng kỳ). Số xã, thị trấn có người nghiện ma túy 21/21. Toàn huyện có 72 đối tượng nghiện ma tuý ở ngoài xã hội có hồ sơ kiểm soát.

          Phát hiện, bắt giữ 04 vụ đánh bạc, 31 đối tượng (Giảm 02 vụ, tăng 02 đối tượng so với cùng kỳ), thu giữ 35.140 nghìn đồng và toàn bộ vật chứng có liên quan. Đã khởi tố 01 vụ, 07 bị can; xử lý hành chính 03 vụ, 24 đối tượng. Tình hình cháy nổ xảy ra 01 vụ, hậu quả thiệt hại khoảng 56 triệu đồng.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước hạn chế các vụ việc phức tạp nảy sinh. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Đã triển khai Công an xã chính quy về 03 xã: Đào Dương, Văn Nhuệ, Hồng Vân.

* Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù chịu sự tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội của huyện, song với sự lãnh đạo, điều hành tập trung của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi và được mùa; công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường. Giao thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển khá; đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều cố gắng, chi ngân sách đúng luật. Các hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được đảm bảo.

Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được củng cố; công tác thanh tra, tư pháp, thi hành án hoạt động hiệu quả; công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo.

II. NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ

- Hiện nay trên địa bàn huyện Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện và các phòng, ngành chuyên môn đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, dịch bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch ở một số xã vẫn còn tình trạng các đoàn thể chưa thực sự quan tâm, vào cuộc.

- Công tác chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản chưa được các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo nên tiến độ chuyển đổi chậm.

- Trong quản lý đất đai một số xã không thực hiện đúng cam kết sau Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND huyện, để nhân dân vượt đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không kịp thời ngăn chặn, xử lý, giải toả gây bất bình trong cộng động dân cư và tiềm ẩn mất ổn định an ninh nông thôn như các xã: Bãi Sậy, Tân Phúc, Đào Dương. Công tác vệ sinh môi trường ở một số xã chưa thực sự được quan tâm. Lượng rác thải thu gom về các điểm tập kết quá nhiều nhưng không có giải pháp xử lý để rác lấn chiếm đường giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

- Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong việc phòng, chống bạo lực học đường ở một số địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời, dẫn đến xảy ra bạo lực học đường như tại trường THCS Phù Ủng.

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số xã còn kéo dài; trình tự, thời gian giải quyết chưa đảm bảo như các xã: Phù Ủng, Hoàng Hoa Thám, Đa Lộc, Bãi Sậy...

- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số xã chưa được cấp uỷ, chính quyền thực sự quan tâm, sâu sát, việc xử lý chống, trốn ở hầu hết các xã còn xem nhẹ, chưa thực hiện đúng các trình tự về xử phạt hành chính đối với các trường hợp không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, do vậy số lượng quân thiếu nhiều như các xã: Văn Nhuệ, Hoàng Hoa Thám, Hạ Lễ...

Phần II: MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2019 các cấp, các ngành cần tăng cường hoạt động phối hợp, tham mưu, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương quan tâm các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa bảo đảm lịch thời vụ, cơ cấu giống. Tăng cường dự tính, dự báo, phát hiện và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa và rau màu; tiếp tục tổ chức diệt chuột để bảo vệ lúa và hoa màu. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phê duyệt diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả giá trị cao. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, nhất là cây ăn quả. Tiếp tục tuyên truyền các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại sau khi hết Dịch tả lợn Châu Phi; có kế hoạch tái đàn khi bảo đảm điều kiện cho phép. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án chống úng năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã nông thôn mới.

2. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn. Xử lý giải toả dứt điểm các hộ vi phạm đất đai tại các xã Bãi Sậy, Tân Phúc, Đào Dương. Tiếp tục triển khai bước 2 Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch 36/KH-UBND của UBND huyện về giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông, thuỷ lợi. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về GPMB tại QL.38, TL.387 (Đường 200 cũ), các dự án trên địa bàn. Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về đăng ký đất đai; cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tập thể và cá nhân. Tổ chức đấu giá đất cho các xã, thị trấn đã được phê duyệt.

Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân có nhận thức đúng và tích cực phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình nhằm giảm tải lượng rác đổ ra các điểm tập kết (Hiện tại lượng rác ùn ứ tại các điểm tập kết ở một số xã quá nhiều, các xã chỉ đạo Tổ vệ sinh môi trường chuyển đến các bãi chứa thuộc địa bàn để chôn lấp).

3. Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về Luật Giao thông, xử lý xe tự chế 3 bánh, xe lôi 2 bánh chở vật liệu xây dựng cồng kềnh lưu thông trên đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên giải toả các vi phạm về hành lang giao thông, nhất là các chợ tạm, chợ cóc, các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch, các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn hàng giả, hàng cấm lưu thông trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là sản phẩm từ lợn và thịt lợn, góp phần kiểm soát Dịch tả lợn Châu Phi, bình ổn thị trường.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, đảm bảo chất lượng.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Quảng Lãng-Đặng Lễ và các dự án trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Thực hiện nghiêm túc chi ngân sách tiết kiệm.

5. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực để từng bước nâng cao chất lượng của toàn ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tăng cường nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nhà giáo. Có các giải pháp tích cực, quyết liệt, cụ thể để phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm duy trì các hoạt động dạy và học (Đặc biệt dạy thêm, học thêm). Khuyến khích các địa phương đầu tư xây dựng phòng học kiên cố hoá cao tầng cho các cấp học, bậc học. Chỉ đạo các trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ theo quy định để trình Ban chỉ đạo tỉnh thẩm định, kiểm tra công nhận.

6. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ tại Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tổ chức giám sát, phát hiện dịch bệnh kịp thời; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở thực phẩm, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Thường xuyên tuyên truyền về dân số, kế hoạch hoá gia đình, góp phần cân bằng giới tính khi sinh. Có các hình thức tuyên truyền thiết thực để người dân hiểu được quyền lợi và tích cực tham gia mua Bảo hiểm y tế, phấn đấu diện bao phủ người mua Bảo hiểm y tế vượt kế hoạch tỉnh giao.

7. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hoá. Công nhận danh hiệu Làng văn hoá, Gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá và bảo tồn, tôn tạo các di tích. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hoá. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao. Tổ chức các cuộc thi thể thao nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tố có năng khiếu về thể dục thể thao làm nòng cốt tham gia các giải thi đấu ở tỉnh. Tổ chức các chương trình tập huấn cho cán bộ phụ trách Đài cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh các nhiệm vụ chính trị ở huyện, thông tin về gương người tốt việc tốt....

8. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách lao động, việc làm đối với người lao động được học nghề phổ thông. Khuyến khích các doanh nghiệp, các làng nghề đào tạo nghề cho nhân dân nhằm giải quyết việc làm và góp phần ổn định đời sống. Phấn đấu 6 tháng cuối năm có từ 1.500 đến 1.600 lao động được học nghề và có nghề mới, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Thực hiện tốt các chinh sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Chăm lo và bảo đảm quyền lợi cho trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm so kế hoạch giao, hướng tới giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội.

9. Giải quyết dứt điểm 2 vụ khiếu kiện kéo dài tại xã Phù Ủng, Văn Nhuệ; giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát toàn bộ các vụ khiếu nại tố cáo để tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm; hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019. Các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân. Nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Hướng dẫn các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

10. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành TW khoá 12. Thực hiện Đề án sáp nhập Tổ vệ sinh môi trường vào Hạt Duy tu bảo dưỡng đường bộ huyện. Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Tổ chức xét tuyển viên chức bảo đảm công bằng, đúng quy định. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

11. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng và đạt kết quả cao. Chỉ đạo các xã làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự năm 2019. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2019. Thực hiện tốt công tác rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân; tổ chức khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu giao quân năm 2020. Tổ chức chặt chẽ các đơn vị tự vệ, dự bị động viên sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão và các lĩnh vực được phân công. Chỉ đạo các xã diễn tập cụm xã; làm tốt mọi công tác chuẩn bị di chuyển Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Phối hợp với các ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, trộm cắp và cờ bạc dưới mọi hình thức. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Tại các xã trọng điểm và các xã đã bố trí được Trưởng Công an, chuyển Trưởng Công an sang nhận công tác khác hoặc nghỉ chế độ.

Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2019 rất nặng nề, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Huyện Ân Thi huy động trên 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao(01/05/2022 10:47 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ(28/04/2022 3:37 CH)

  26 năm – một chặng đường phát triển(31/03/2022 4:23 CH)

  Huyện Ân Thi tập trung chăm sóc lúa Xuân(31/03/2022 3:45 CH)

  Nông dân xã Đa Lộc có nhiều giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao(24/03/2022 10:12 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đẩy mạnh chương trình cho vay tạo việc làm(18/03/2022 10:56 SA)

  Hơn 10.000 hội viên Hội Nông dân huyện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi(15/03/2022 3:55 CH)

  Đồng chí Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình sản...(25/02/2022 8:37 SA)

  Huyện Ân Thi khẩn trương chống rét cho mạ và lúa Xuân(22/02/2022 3:10 CH)

  Họp bàn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng...(07/12/2021 10:01 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

  Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

  Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)