Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi

Đăng ngày 22 - 06 - 2018
100%

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi.

Theo đó, diện tích đất bán đấu giá cho nhân dân làm nhà ở 19.728m2, tổng số suất đất đấu giá 211 suất. Vị trí thửa đất nằm tiếp giáp ĐT.376 thuộc địa phận thị trấn Ân Thi. Danh mục loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT). Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở; Hình thức giao đất: Có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Thời gian thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm 2018. Đối tượng tham gia đấu giá gồm tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân.

Về điều kiện tham gia đấu giá: Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị, tổ chức bán đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường và đã nộp tiền đặt cọc theo quy định. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Trường hợp người không được tham gia đấu giá gồm: Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau:

Tiền đặt cọc (Tiền bảo lãnh-tiền đặt trước): Do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và đối đa không quá 15% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được lấy lại khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau: Người không trúng đấu giá được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc; Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời gian quy định hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá do tổ chức có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không được lấy lại khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau: Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá; Người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp; người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả; người vi phạm quy chế đấu giá của cuộc đấu giá đó.

Phí đấu giá nộp khi đăng ký tham gia đấu giá, được sử dụng chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký tham gia và nộp phí đấu giá. Mức phí cụ thể theo quy định tài Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên và Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

- Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống, mức thu 100.000đ/hồ sơ;

- Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu 200.000đ/hồ sơ;

- Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng, mức thu 500.000đ/hồ sơ.

Về hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín. Đấu giá từng thửa hoặc đấu giá theo từng nhóm thửa đất (Có cùng giá khởi điểm, cùng điều kiện hạ tầng kỹ thuật…) một lượt, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, mở kết quả công khai. Thời gian viết và bỏ phiếu trả giá không quá 10 phút. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ công khai các nội dung trong phiên đấu giá.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và bán hồ sơ đấu giá được thông báo công khai theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời thông báo trên Báo Hưng Yên.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân biết về phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi.

 

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu(18/03/2023 8:07 CH)

  Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện(10/02/2023 2:54 CH)

  Huyện Ân Thi chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp số 5(26/08/2022 9:40 SA)

  Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3(10/08/2022 2:21 CH)

  Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Ân Thi(20/06/2022 7:36 SA)

  Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Văn Nhuệ(04/03/2022 8:05 SA)

  Huyện Ân Thi công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp số 5(03/03/2022 8:16 SA)

  Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghiệp số 5(02/03/2022 3:59 CH)

  Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi(15/02/2022 9:58 SA)

  Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050(15/10/2020 3:37 CH)