Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11

Đăng ngày 29 - 11 - 2018
100%

Trong tháng Chủ tịch UBND huyện chủ trì các phiên họp giao ban với các Phó Chủ tịch, nghe các ngành báo cáo, kết luận, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Báo cáo dự thảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2018, mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019; báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp, các báo cáo về kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, trồng cây vụ Đông, chăn nuôi... Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác dồn thửa đổi ruộng... Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân, ổn định tình hình dân cư.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Lĩnh vực kinh tế

Vụ Đông năm 2018-2019, đến ngày 26/11/2018 toàn huyện trồng được: 1.472 ha, đạt  95% KH huyện giao, gồm: Diện tích Ngô nếp 435 ha, Cà chua 15 ha, Dưa chuột 10 ha, Khoai tây 80 ha, rau các loại 467 ha. Đến nay nông dân đã thu hoạch được 605 ha, gồm: Bí các loại: 430 ha, Dưa chuột 10 ha, rau các loại 165 ha; nông dân tiếp tục trồng các cây vụ Đông còn thời vụ.... Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong điều kiện thời tiết mùa Đông. Chăn nuôi không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, thủy sản cho năng suất, tổng sản lượng đạt khá. Đến nay các xã, thị trấn đã cày ải được 650 ha. Các xã có diện tích cày ải nhiều là Xuân Trúc, Vân Du, Quảng Lãng... Triển khai kế hoạch nạo vét Đông-Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải theo kế hoạch tỉnh giao. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, công tác dồn thửa, đổi ruộng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các xã triển khai thực hiện. Đến tháng 11/2018, toàn huyện 360/380 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 14 tiêu chí các xã đã hoàn thành gồm: Tiêu chí Quy hoạch, Giao thông, Điện nông thôn; Thông tin & Truyền thông,Nhà ở, Thu nhập, Tỷ lệ lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa; Môi trường,; Tổ chức chính trị - Xã hội, Quốc phòng - An ninh.

Còn 04 tiêu chí gồm: Tiêu chí Trường học còn 06/20 xã chưa đạt; tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa có 02/20 xã chưa đạt; tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 06/20 xã chưa đạt và tiêu chí Hộ nghèo còn 06/20 xã chưa đạt.

Đến hết tháng 10/2018 huyện Ân Thi đã có 13/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Trong đó có 02 xã được công nhận trong năm 2018); bình quân đạt 18 tiêu chí/xã, gồm: Vân Du, Hồng Quang, Tân Phúc, Nguyễn Trãi, Hạ Lễ, Hoàng Hoa Thám, Phù Ủng, Đặng Lễ, Đào Dương, Đa Lộc Tiền Phong, Xuân Trúc và Quảng Lãng.

Thực hiện nghiêm túc công tác trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Tiếp tục triển khai hoàn thiện một số công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tăng cường giám sát thi công các công trình xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình.

Thực hiện nghiêm túc công tác trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Tiếp tục triển khai hoàn thiện một số công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tăng cường giám sát thi công các công trình xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình.

Tài chính - Ngân hàng: Tổng thu ngân sách đến ngày 23/11/2018 đạt 112.606 triệu đồng, đạt 115,8% kế hoạch tỉnh, 115,2% kế hoạch huyệnTổng chi ngân sách  đến ngày 23/11/2018  đạt 423.688 triệu đồng, đạt 92% kế hoạch tỉnh, tăng 12% so với cùng kỳ. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật. 

Doanh số cho vay trong tháng của Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT 206.609 triệu đồng, doanh số thu nợ 193.934 triệu đồng. Tổng dư nợ 1.095.096 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động 1.774.404 triệu đồng, trong đó vốn huy động trong dân là 1.774.404  triệu đồng.

2. Văn hóa xã hội

Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt hội học, hội giảng lập thành tích chào mừng kỷ niệm “Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11”. Triển khai thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đột xuất một số trường theo kế hoạch, duy trì tốt chất lượng dạy và học. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các đơn vị đã kiểm tra. Hoàn thành việc kiểm tra phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và đề nghị cáp trên về kiểm tra, công nhận.

Văn hoá - Thông tin - Truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền tháng hành động phòng, chống HIV, AIDS; các hoạt động kinh tế - xã hội. Biểu dương gương người tốt, việc tốt. Kiểm tra, rà soát các phố, làng đăng ký làng văn hóa và các làng đã được công nhận sau 3 năm, đề nghị công nhận và công nhận lại các làng đủ điều kiện theo quy định.

Y tế, dân số - gia đình, trẻ em: Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh; tăng cường kiểm tra các chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm tươi sống, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được tổ chức và duy trì có hiệu quả. Các hoạt động y tế từ huyện đến cơ sở diễn ra bình thường, công tác tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện đúng lịch, đạt hiệu quả cao. Tiếp tục tuyên truyền vận động kế hoạch hoá gia đình, giữ vững ổn định phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

Công tác Lao động - Xã hội: Tiếp tục rà soát các đối tượng hưởng chế độ xã hội theo quy định. Cấp, trả tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng quy định.

3. Quốc phòng, an ninh

 Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, trực cao điểm, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình an ninh cơ sở. Duy trì chế độ học tập tại chức theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn điều chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng; chỉ đạo các xã, thị trấn nắm nguồn, tổ chức sơ tuyển chuẩn bị đủ lực lượng tham gia khám tuyển.

  An ninh: Phối hợp với các ngành chức năng triển khai các phương án phòng, chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của công dân, ổn định an ninh nông thôn, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của người nước ngoài về thăm thân. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2018

- Thực hiện tốt công tác sản xuất, chỉ đạo các xã, thị trấn cầy ải 100% DT; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân năm 2019. Tổ chức Hội nghị giao Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải; thực hiện kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2018 - 2019. Hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới năm 2018 và một số công việc khác.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quan tâm hơn nữa công tác môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành công tác dồn thửa đổi ruộng theo kế hoạch; chỉ đạo các xã, thị trấn đấu giá đất theo quy định.

- Duy trì công tác an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý, giải toả các công trình vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các ngành tập trung cao công tác thu thuế năm 2018, rà soát công tác chi theo kế hoạch.

- Tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất đối với các nhà trường; duy trì tốt chất lượng dạy và học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất, các hoạt động kinh tế-xã hội.

- Rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện khoá XIX.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, duy trì tốt quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)

Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng(02/07/2019 8:28 SA)

Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)