UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi.

Đăng ngày 04 - 10 - 2018
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi.

Theo đó:

- Giá đất khởi điểm của 35 suất khu A và 28 suất khu B có mức giá thấp nhất là 6.000.000đ/m2, cao nhất là 9.600.000đ/m2.

- Khu C có 52 suất, giá khởi điểm thấp nhất là 5.500.000đ/m2 và cao nhất là 7.800.000đ/m2.

- Khu D có 40 suất với mức giá khởi điểm thấp nhất là 5.500.000đ/m2 và cao nhất là 7.200.000đ/m2.

- Khu E có 24 suất mức giá khởi điểm thấp nhất là 6.000.000đ/m2 và cao nhất là 7.200.000đ/m2.

- Khu F có 24 suất, khu G có 8 suất đều có mức giá khởi điểm thấp nhất là 5.500.000đ/m2 và cao nhất là 7.200.000đ/m2.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Ân Thi căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và quyết định công nhận kết quả quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Ân Thi(20/06/2022 7:36 SA)

  Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Văn Nhuệ(04/03/2022 8:05 SA)

  Huyện Ân Thi công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp số 5(03/03/2022 8:16 SA)

  Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghiệp số 5(02/03/2022 3:59 CH)

  Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi(15/02/2022 9:58 SA)

  Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050(15/10/2020 3:37 CH)

  UBND huyện: Triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ ở thôn La Mát xã Phù...(30/05/2019 8:33 SA)

  Trung tâm đầu giá tài sản: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(29/05/2019 9:37 SA)

  UBND huyện: Giải tỏa các vi phạm HLGT QL.38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản...(21/01/2019 3:50 CH)

  Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Ân Thi,...(22/06/2018 2:36 CH)

  Khu dân cứ mới huyện Ân Thi(24/04/2018 4:21 CH)

  Xã Xuân Trúc dồn lực về đích nông thôn mới(16/04/2018 4:49 CH)

  UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ kinh doanh cá thể thuê đất trên địa bàn(14/03/2018 9:56 SA)

  Ân Thi: Trên 96% số người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% phiếu đánh giá tín nhiệm cao(09/08/2013 2:25 CH)

  Ân Thi: Sơ kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II công tác GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội –...(07/04/2011 2:23 CH)