Ân Thi: Trên 96% số người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% phiếu đánh giá tín nhiệm cao

Đăng ngày 09 - 08 - 2013
100%

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội,  Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi đã nghiêm túc triển khai và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện, theo đó những người được lấy phiếu tín nhiệm trong kì họp thường lệ đầu năm 2013 đã viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và gửi về Thường trực HĐND để gửi các đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý. Việc lấy phiếu tín nhiệm cấp huyện đã tiến hành với 9 chức danh do HĐND huyện bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, 100% số người được lấy phiếu tín nhiệm đều có trên 50% phiếu đánh giá tín nhiệm cao; riêng ở cấp xã trong tổng số 103 số người được lấy phiếu tín nhiệm thì có 99 người có phiếu đánh giá tín nhiệm cao đạt trên 50%. Xã Bắc Sơn có 1 người,  xã Xuân Trúc có 2 người và xã Quang Vinh có 1 người có phiếu tín nhiệm cao đạt dưới 50%, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50% của huyện chiếm trên 96%./.

Lê Thị Hạnh

Đài truyền thanh Ân Thi 

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Ân Thi(20/06/2022 7:36 SA)

Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cụm Công nghiệp Văn Nhuệ(04/03/2022 8:05 SA)

Huyện Ân Thi công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp số 5(03/03/2022 8:16 SA)

Huyện Ân Thi triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghiệp số 5(02/03/2022 3:59 CH)

Công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi(15/02/2022 9:58 SA)

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050(15/10/2020 3:37 CH)

UBND huyện: Triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ ở thôn La Mát xã Phù...(30/05/2019 8:33 SA)

Trung tâm đầu giá tài sản: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(29/05/2019 9:37 SA)

UBND huyện: Giải tỏa các vi phạm HLGT QL.38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản...(21/01/2019 3:50 CH)

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở...(04/10/2018 4:14 CH)

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Ân Thi,...(22/06/2018 2:36 CH)

Khu dân cứ mới huyện Ân Thi(24/04/2018 4:21 CH)

Xã Xuân Trúc dồn lực về đích nông thôn mới(16/04/2018 4:49 CH)

UBND huyện: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ kinh doanh cá thể thuê đất trên địa bàn(14/03/2018 9:56 SA)

Ân Thi: Sơ kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II công tác GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội –...(07/04/2011 2:23 CH)