Đình Tượng Cước: (Lễ hội chính vào ngày 17/9 âm lịch)

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

          Di tích lịch sử văn hoá đình Tượng Cước - xã Xuân Trúc được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2001.

Về lịch sử: Đình Tượng Cước là nơi thờ Thành hoàng Đỗ Anh Vũ, được nhân dân tôn thờ là đức thánh Đỗ Anh Vũ - một trong những công thần dưới triều nhà Lý, ông là người văn võ toàn tài được triều đình quý mến. Trong sử cũ đã ghi nhiều công lao của ông như: sách đại việt sử ký toàn thư, thông giám cương mục đều ghi nhận ông là người có nhiều công lao với triều đình và đất nước, trọn nghĩa vẹn tình với nước, với dân. Trải qua nhiều triều đại nhưng tên tuổi của ông được nhân dân kế tiếp nhau tôn thờ, nhiều địa phương lập ông làm thành hoàng của làng mình để hàng năm phụng thờ hương khói.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ di tích đã đóng góp không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Về kiến trúc nghệ thuật: Đình được trùng tu, xây dựng lớn vào thời Nguyễn, kiến trúc điêu khắc tứ linh, tứ quý, trúc hoá rồng, chép hoá rồng... mang đậm nét văn hoá dân gian Việt nam. Mái đình đầu đao, chồng diêm tám mái. mang phong thái bản sắc của Việt Nam.

Tin mới nhất

Các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện Ân Thi(28/01/2021 3:01 CH)

Danh nhân Nguyễn Trung Ngạn(15/01/2021 10:40 SA)

Xã Nguyễn Trãi: Tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng cấp tỉnh cụm di tích Đình - Chùa thôn Mão Xuyên(22/04/2018 9:01 SA)

Hình ảnh khai hội đền Ủng xuân Mậu Tuất 2018(01/03/2018 2:31 CH)

Dâng hương tưởng niệm 743 năm ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước(27/02/2018 1:39 CH)

Mỗi ngày có 6.000 người đến dâng hương tại đền Phù Ủng(23/02/2018 2:16 CH)

Nghè Nhân Vũ(10/09/2016 8:50 SA)

Lễ hội đền Phù Ủng(18/03/2015 2:26 CH)

Một số di tích lịch sử văn hóa huyện Ân Thi(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Đào Xá: (Lễ hội chính vào ngày 10/3 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Tiên Kiều: (Lễ hội chính vào ngày 6 tháng giêng âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Đào Quạt: (Lễ hội chính vào ngày 10/1 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Cù Tu: (Lễ hội chính vào ngày 10/3 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đền Trà Phương: (Lễ hội từ ngày 9/1 - 15/1 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đền Chùa Xá: (Lễ hội chính vào ngày 15/1 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)