Đình Đào Quạt: (Lễ hội chính vào ngày 10/1 âm lịch)

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

           Di tích lịch sử văn hoá đình Đào Quạt - xã Bãi Sậy được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích LSVH cấp quốc gia năm 1997.

Đình Đào Quạt thờ tướng quân Đào Công Chí người có công giúp vua Lý đánh giặc Chiêm Thành đầu thế kỷ 11. Hiện nay di tích còn bia ký, sắc phong, thần tích. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.
Đình đào Quạt được tạo dựng ngay sau khi tướng quân Đào Công Trí mất, lúc đầu là miếu nhỏ, đình được khởi dựng vào thời Lê và trùng tu lớn vào thời Nguyễn. Ngôi đình có kiến rúc vững chắc về các loại vật liệu, hài hoà trong nghệ thuật trạm khắc, tinh xảo về nghệ thuật đắp phù điêu, di tích có những nét trạm khắc đá đạt tới trình độ nghệ thuật cao.

Tin mới nhất

Các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện Ân Thi(28/01/2021 3:01 CH)

Danh nhân Nguyễn Trung Ngạn(15/01/2021 10:40 SA)

Xã Nguyễn Trãi: Tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng cấp tỉnh cụm di tích Đình - Chùa thôn Mão Xuyên(22/04/2018 9:01 SA)

Hình ảnh khai hội đền Ủng xuân Mậu Tuất 2018(01/03/2018 2:31 CH)

Dâng hương tưởng niệm 743 năm ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước(27/02/2018 1:39 CH)

Mỗi ngày có 6.000 người đến dâng hương tại đền Phù Ủng(23/02/2018 2:16 CH)

Nghè Nhân Vũ(10/09/2016 8:50 SA)

Lễ hội đền Phù Ủng(18/03/2015 2:26 CH)

Một số di tích lịch sử văn hóa huyện Ân Thi(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Đào Xá: (Lễ hội chính vào ngày 10/3 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Tiên Kiều: (Lễ hội chính vào ngày 6 tháng giêng âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Tượng Cước: (Lễ hội chính vào ngày 17/9 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đình Cù Tu: (Lễ hội chính vào ngày 10/3 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đền Trà Phương: (Lễ hội từ ngày 9/1 - 15/1 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)

Đền Chùa Xá: (Lễ hội chính vào ngày 15/1 âm lịch)(23/11/2010 2:22 CH)