BCH Đảng bộ huyện khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ 29

Ngày 1/7 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ 29. Về dự có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, TUV - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ở huyện có các đồng chí Nguyễn Lê Huy, TUV - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung của các cấp chính quyền và sự cố gắng của nhân dân, huyện ta đã đạt được kết quả khá tích cực: Về sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo cấy hơn 7.542,29ha, đạt 103,3% kế hoạch, giảm 1,1% so với cùng kỳ; năng xuất lúa đạt 68,91tạ/ha; chăn nuôi phát triển ổn định. Công tác quản lý đất đai và môi trường được quan tâm; hoạt động văn hóa thể thao, thông tin được duy trì. Về giáo dục, y tế có nhiều cố gắng; công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế nhất định đó là: Tiến độ phê duyệt kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản còn chậm; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số xã chưa được quan tâm. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 huyện ta phấn đấu: Chỉ đạo các xã tiếp tục phê duyệt diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có gí trị kinh tế cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điểu kiện thu hút doanh nghiệp vào địa bàn; kiểm tra, giám sát các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, đảm bảo chất lượng.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Lê Huy, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu, đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2016- 2020 trên tinh thần phát huy khối đại đoàn kết và những thế mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đồng chí yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể huyện cần vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong các lĩnh vực như đất đai, chế độ chính sách, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tập trung mọi nguồn lực, xác định rõ lộ trình hoàn thành các mục tiêu BCH Đảng bộ huyện đề gia, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25 đã đề ra. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thư XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Đài Truyền thanh huyện