Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Phù Ủng và Xã Bãi Sậy

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, ngày 25/3 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện do đồng chí Lê Văn Chí - Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 huyện đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại 02 xã Phù Ủng và Bãi Sậy

Xã Phù Ủng có làng nghề trạm bạc với nhiều công dân học tập, lao động tại nước bạn Lào, qua rà soát toàn xã có 66 công dân đang sinh sống, lao động tại Lào trong đó có 9 công dân về nước đang được cách ly tại khu cách ly tập trung tỉnh Nghệ An, 1 công dân về xã ngày 16/3 đang được cách ly tại gia đình.

Trước thông tin nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vừa công bố có công dân bị nhiễm dịch Covid - 19, để tránh tình hình có công dân đang sinh sống tại Lào về nước mà không khai báo y tế và không đi cách ly. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện yêu cầu xã Phù Ùng tiếp tục rà soát, nắm bắt các công dân đi lao động từ Lào trở về địa phương; đồng thời cho các gia đình có người thân đang sinh sống tại Lào ký cam kết khi trở về địa phương phải khai báo y tế và khai báo lịch trình di chuyển để có biện pháp cánh ly; xã Phù Ủng cũng phải có kế hoạch lên phương án thành lập các khu cách ly và chuẩn bị các phương tiện, vật tư thiết bị y tế cho khu tập trung cách ly công dân tại địa phương. Tại buổi kiểm tra BCĐ huyện đề nghị xã Phù Ủng, Bãi Sậy tổ chức cho các hộ kinh doanh các dịch vụ giải trí như Karaoke, Internet... ký cam kết dừng hoạt động không có thời hạn khi có quyết định hoạt động trở lại để tránh tụ tập đông người, hạn chế dịch bệnh lay lan ra cộng đồng./.

Đài Truyền thanh huyện