Huyện Ân Thi: Gần 1400 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế từ Ngân hàng CSXH huyện

Theo tổng hợp của Ngân hàng CSXH huyện đến nay, toàn huyện Ân Thi có gần 1400 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 63,8 tỷ đồng, theo đó mức vay tối đa là 100 triệu đồng/1 hộ, lãi suất  6,6 % 1 năm với thời hạn vay là 10 năm.

Nguồn vốn vay được lấy từ ngân sách trung ương, của tỉnh, của huyện và tiết kiệm tại địa phương được chuyển tải đến các hộ thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên; với mạng lưới trên 11.700 tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp các thôn, xóm trên địa bàn huyện, đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều hộ nghèo có nguồn vốn đầu tư sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình./.

Đài Truyền thanh huyện