Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại các trụ sở làm việc

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp, huyện Ân Thi đã chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trụ sở làm việc. Bên cạnh việc phun thuốc sát trùng, cán bộ, công chức viên chức, công dân đến liên hệ công tác đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào làm việc. Việc đo thân nhiệt người ra, vào tại các công sở, nơi làm việc được thực hiện nghiêm ngặt đồng thời yêu cầu người giao dịch, đến liên hệ công tác đeo khẩu trang và lưu ý các biện pháp phòng dịch khác.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức viên chức và công dân đến liên hệ công tác, tại các trụ sở đều có pano tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19  được đặt tại sảnh, nơi công cộng của trụ sở và yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Thế Anh - Đài Truyền thanh huyện