Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải ngân 3 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân hơn 4,4 tỷ đồng cho 12 lượt khách hàng vay.  

Trong tháng 2, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục được ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giao 3 tỷ đồng để giải ngân cho các đối tượng đủ điều kiện vay trong năm 2020, với lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.

Từ nguồn vốn của chương trình đã giúp nhiều gia đình có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất./.

Đài Truyền thanh huyện