Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ân Thi: Tổ chức hội nghị đánh giá công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và triển khai các bước thiết lập văn bản xử lý hành chính với các công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự năm 2019 năm.

​Ngày 29/11/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ân Thi tổ chức hội nghị đánh giá công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và triển khai các bước thiết lập văn bản xử lý hành chính với các công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Chí -Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Cán bộ tư pháp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và triển khai các bước lập văn bản xử lý hành chính với các công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự năm 2019. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu ý kiến về những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đặc biệt trong công tác thiết lập các văn bản xử lý hành vi vi phạm luật nghĩa vụ quân sự.
 
Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Chí - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để thực hiện tốt việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện dân chủ, công khai trong công tác truyển quân; Thành viên HĐNV quân sự huyện tăng cường phối hợp với HĐNV quân sự các xã, thị trấn không để tình trạng thiếu, thủng quân. Đối với các trường hợp vi phạm, đề nghị thiết lập các văn bản theo trình tự kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn bảo đảm nghiêm minh, công bằng theo quy định của pháp luật./.

 

Đài Truyền thanh huyện