Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 26

Sáng ngày 4/10, tại Hội trường Cơ quan Huyện ủy diễn ra Hội nghị lần thứ 26, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV.

Hội nghị thông qua báo cáo tình hình phát  triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và dự thảo Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy - TUV - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Đình Lăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Mai Xuân Giới - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát  triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2019 và dự thảo Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2019. Trả lời các ý kiến thảo luận đồng chí Mai Xuân Giới - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện nghiêm các văn bản của UBND tỉnh: Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 16/03/2016, Kế hoạch số 93A/KH - UBND ngày 31/3/2017, Chỉ thị số 08 ngày 23/5/2019 về tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 giải tỏa công trình vi phạm, ngăn chặn không để vi phạm mới phát sinh; tổ chức đo đạc, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc sáp nhập các thôn theo Đề án, tuyên truyền việc phân loại rác thải và xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy - TUV - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung: Các chi Đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể huyện cần vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong các lĩnh vực như đất đai, chế độ chính sách, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV đã đề ra. Tạo tiền đề Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Đài Truyền thanh huyện