Ra mắt mô hình “Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 2/10/2019, Công an huyện Ân Thi phối hợp với UBND thị trấn Ân Thi đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy” của thị trấn.

Tổ tự quản gồm 12 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và vận động người dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; trực tiếp tuần tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm liên quan đến an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ, thiên tai xảy ra.

Ngay trong buổi ra mắt tổ tự quản, các thành viên đã tham gia diễn tập thực hành các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy, cách xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ; sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy thông thường để thực hiện tốt khi tham gia chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở./.

Đài Truyền thanh huyện