Huyện Ân Thi: Các diện tích lúa nếp đạt năn suất cao

Vụ mùa năm nay huyện Ân Thi gieo cấy trên 3000ha lúa nếp các loại, trong đó chủ yếu là giống nếp thơm Hưng Yên, tập trung nhiều ở các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, Vân Du và Văn Nhuệ.

Nếp thơm Hưng Yên là giống có khả năng thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhánh khỏe, ít nhiễm sâu bệnh, chất lượng gạo ngon. Năng suất trung bình năm nay ở huyện Ân Thi  đạt 60tạ/ha, so với giá nếp thông thường, nếp thơm Hưng Yên có giá bán cao hơn từ 8 đến 9 nghìn đồng/kg thóc tươi./.

Đài Truyền thanh huyện