Đoàn công tác của tỉnh Làm việc với huyện ta về thực hiện kế hoạch số 93A của UBND tỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Ngày 2/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phú - TUV- Giám đốc Sở TNMT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ân Thi về thực hiện kế hoạch số 93A của UBND tỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Tiếp đoàn ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy - TUV - Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Đình Lăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, Mai Xuân Giới – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng một số phòng, ban; chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn cùng dự.

Đến nay toàn huyện  có 422 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 34.042 mét vuông, tập trung nhiều ở các xã Đào Dương, Bãi sậy, Hạ Lễ, Đa Lộc... trong đó, đã giải tỏa được 193  trường hợp; vi phạm hành lang giao thông có 73 trường hợp, đã gải tỏa được 14 trường hợp; vi phạm hành công trình thủy lợi có 259 trường hợp, đã giải tỏa 47 trường hợp. Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tính đến ngày 15/8/2019 toàn huyện đã cấp được 15.784 giấy chứng nhận đạt 52,15 thửa đất đủ điều kiện cấp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phú - TUV- Giám đốc Sở TNMT đã yêu cầu các xã, thị trấn phải tập trung giải quyết dứt điểm các công trình vi phạm phát sinh sau 16/3/2016 và các vi phạm còn lại . Kiên quyết giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông và vi phạm công trình thủy lợi, nhất là các công trình xây dựng trái phép, các bến bãi hoạt động không được cấp phép, kiên quyết không để phát sinh mới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Tiếp đó đoàn công tác của tỉnh cũng đi kiểm tra trực tiếp công tác quản lý đất đai tại xã Đào Dương và công tác cấp giấy CNQSDĐ ở xã Đa Lộc./.

Đài Truyền thanh huyện