Ân Thi quyết liệt xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp giai đoạn 2

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 412 trường vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 33.000 m2. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ với tống số 194 trường hợp, trong đó 129 trường hợp tự nguyện tháo dỡ, cưỡng chế 65 trường hợp.
Đối với các xã để phát sinh trường hợp vi phạm mới, huyện đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các xã còn buông lỏng quản lý đất đai.
Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tiếp tục tập trung vận động tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.

 

Đài Truyền thanh huyện