Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện: Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/9, BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Về dự có đồng chí Đỗ Minh Tâm- Uỷ viên Thường trực BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Đình Lăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Lê văn Chí – Uỷ viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; Bùi Ngọc Sơn – Uỷ viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; Lưu Trọng Tuấn – Uỷ viên BTV Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên BCĐ  tổng điều tra dân số và nhà ở huyện năm 2019.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử tích hợp trên máy tính bảng và điện thoại thông minh có nối mạng internet nên việc lựa chọn điều tra viên, tập huấn kỹ năng điều tra có yêu cầu cao hơn. Trong quá trình điều tra, 137 điều tra viên đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thực hiện nhiệm vụ điều tra để hoàn thành việc phỏng vấn 41.334 hộ dân tại 228 địa bàn điều tra và 40 địa bàn đặc thù với 299 nhân khẩu.
Các điều tra viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc tận dụng cả thời gian buổi chiều, tối để thực hiện điều tra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp người dân hiểu, cộng tác và cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhằm có được nguồn thông tin đầu vào chính xác, giúp cho ngành Thống kê tổng hợp, phân tích dữ liệu làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn trong những năm tiếp theo
Tại hội nghị đã có 13 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, UBND huyện./.

 

Đài Truyền thanh huyện