Huyện Ân Thi: 20/21 xã, thị trấn công bố hết dịch tả lợn Châu Phi

Xã Đào Dương là địa phương tiếp theo của huyện Ân Thi công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. Như vậy tính đến nay, huyện Ân Thi có 20/21 xã, thị trấn công bố hết dịch tả lợn Châu Phi sau hơn 30 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên đã không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Sau khi công bố hết dịch, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, theo dõi và quản lý chặt chẽ đàn lợn tránh trường hợp phát sinh ổ dịch mới. Huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong thời gian tới, thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn./.

Đài Truyền thanh huyện