Ân Thi: Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Sáng ngày 21/8, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Phê  - TUV - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy - TUV - Bí thư Huyện ủy, Mai Xuân Giới - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã thị trấn, Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh được khen thưởng.
Trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2. Quy mô mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư tăng cường. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả tích cực. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được chú trọng.
Trong năm học mới 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Các cấp học bám sát nhiệm vụ năm học để triển khai các hoạt động giáo dục hiệu quả; tập trung đổi mới phương pháp dạy học; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện việc công khai đối với các cơ sở giáo dục.
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua đã được tuyên dương, khen thưởng.

 

Tiến Đạt - Đài Truyền thanh huyện