Các đồng chí lãnh đạo huyện Kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão số 3, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lớn gây ra ngày 2/8 các đồng chí: Nguyễn Lê Huy - TUV - Bí thư Huyện ủy, Mai Xuân Giới - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương trong toàn huyện.

Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các trạm bơm Tam Đô xã Hoàng Hoa Thám, trạm bơm Cống Bún xã Đào Dương và các điểm xung yếu trên địa bàn huyện. Tại các điểm kiểm tra các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu các xã phải chủ động bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ", yêu cầu Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện đảm bảo trực 24/24h và phối hợp với các xã, thị trấn trong việc rút nước đệm trong các hệ thống kênh mương, mặt ruộng; sẵn sàng vận hành tối đa công xuất các trạm bơm tiêu úng cho các diện tích lúa và cây trồng khi có mưa lớn xảy ra. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó vận động nhân dân chủ động chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình, khẩn trương thu hoạch các diện rau màu, đặc biệt là các diện tích nhãn đã đến kỳ thu hoạch nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra./.

Đài Truyền thanh huyện