Chủ động ứng phó với bão số 3

Để chủ động ứng phó với bão số 3, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lớn gây ra, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 1/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện có Công điện số 02/PCTT&TCCN gửi các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công ty Điện lực huyện; Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện và Đài Truyền thanh huyện.

Theo công điện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa, bão, nhất là khu vực vườn nhãn đang thời kỳ cho thu hoạch; chỉ đạo chằng chống, cắt tỉa cành, lá cây bóng mát, cây chuối, tránh đổ gẫy khi có gió to hoặc tranh thủ thu hoạch những diện tích nhãn, cá đã cho thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Chuẩn bị các điều kiện phòng, chống bão số 3 theo các phương án được duyệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng cứu sự cố bất thường xảy ra.

Xí nghiệp Khai thác CTTL huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động tháo nước đệm hợp lý để tiêu thoát nước đạt hiệu quả khi có mưa bão lớn xảy ra. Chuẩn bị các loại phương tiện, máy bơm dầu, khơi thông dòng chảy để kịp thời bơm tiêu úng cho các diện tích lúa, rau màu bị ngập úng.

Kiểm tra các công trình đê điều, công trình thuỷ lợi. Đối với các xã có tuyến đê đi qua phải chuẩn bị các biện pháp bảo vệ an toàn cho hệ thống đê, đặc biệt lưu ý các vị trí đê thường xuyên xảy ra sự cố (Tuyến đê thuộc các xã: Phù Ủng, Bãi Sậy, Bắc Sơn, Hồng Vân, Hạ Lễ, Xuân Trúc).

Điện lực huyện kiểm tra đường điện, các máy biến thế, các trang thiết bị đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng. Khi có sự cố phải kịp thời sửa chữa, khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đài truyền thanh huyện thường xuyên đưa tin về tình hình mưa, bão để nhân dân phòng, tránh bão, úng kịp thời. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo kịp thời các diễn biến bão số 3 về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện./.

Đài Truyền thanh huyện