Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Ân Thi

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), trong 5 năm qua, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Những dòng vốn ngày một chảy mạnh và phủ rộng, tích góp theo năm tháng cùng đôi tay cần mẫn của những hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần làm xoay chuyển cuộc sống của chính họ, vun đắp ấm no và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ghi nhận một ngày làm việc đầu tháng 8 tại điểm giao dịch xã Bãi Sậy, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, cùng phòng Giao dịch ngân hàng CSXH huyện có mặt tại hội trường UBND xã để thực hiện giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi và thu nợ, thu lãi đối với những khoản vay đến hạn. Bà Nguyễn Thị Thắm, thôn Ấp Đòng phấn khởi cho biết: “Thông qua tổ chức Hội nông dân, tôi và nhiều hội viên khác được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của phòng giao dịch ngân hàng CSXH. Nhờ được vay 20 triệu đồng vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 30 triệu đồng vốn vay hộ nghèo để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, kinh tế ổn định…”. 

Không chỉ có gia đình bà Nguyễn Thị Thắm được tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi để thoát nghèo, xã Bãi Sậy hiện có hơn 500 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đầu tư phát triển kinh tế, trang trải học tập cho con em, xây dựng các công trình nước sạch tạo dựng cuộc sống ổn định. 

Đồng chí Doãn Xuân Đương, Chủ tịch UBND xã Bãi Sậy cho biết: “Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, nhiều gia đình trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ thoát nghèo và vươn lên làm giàu". 

Ngay sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện bám sát vào mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng CSXH; tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vay. Tính đến hết tháng 6.2019 tổng số nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang là 1 tỷ 530 triệu đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời đến các xã để triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lê Ngọc Sách, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch để thực hiện các nghiệp vụ như giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào một ngày cố định trong tháng. Đặc biệt là việc đưa Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện không chỉ nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, mà còn giúp Ngân hàng CSXH chủ động nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời. Đến nay tổng dư nợ tín dụng CSXH trên địa bàn huyện đạt trên 333 tỷ 879 triệu đồng, tăng hơn 105 tỷ 154 triệu đồng so với ngày 31.12.2014, với 9.253 khách hàng đang vay vốn, không có tình trạng nợ quá hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân số tiền 79 tỷ 333 triệu đồng, cho 2.074 lượt khách hàng được vay vốn; vốn tín dụng chính sách, giúp 1.205 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; góp phần xây dựng 1.532 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp 11 hộ gia đình có thu nhập thấp có nhà ở và 734 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Những kết quả trên đã khẳng định Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở huyện. Thời gian tới, để triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW đạt hiệu quả cao hơn, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối tượng vay sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả./.

Đài Truyền thanh huyện