Ân Thi: Tập trung chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm nay, huyện Ân Thi gieo cấy 7.300ha đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích gieo thẳng là 700ha. Hiện tại, các diện tích sinh trưởng và phát triển thuận lợi, lúa trong giai đoạn đẻ nhánh.

Để vụ mùa giành thắng lợi, UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, các địa phương, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa ngay từ đầu vụ. 

Đối với lúa mới cấy, nên sử dụng các loại phân NPK tổng hợp; kết hợp bón thúc với tỉa dặm, làm cỏ sục bùn bằng tay để vùi sâu phân bón, hạn chế rửa trôi và bay hơi gây lãng phí. 

Các chân ruộng lúa cấy sớm đã bón thúc lần 1 tiến hành bón thúc lần 2 theo quy trình kỹ thuật của từng giống, bón đủ lượng, ưu tiên bón kali để thuận lợi cho lúa đẻ nhánh hữu hiệu, tăng khả năng chống đổ, đồng thời tiếp tục dặm bổ sung ngay, bảo đảm đủ mật độ.

Những ruộng trũng, đất chua, nhiều rêu cần bón bổ sung thêm từ 20 - 25kg vôi bột/1 sào để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ sinh lý; những diện tích đã bón thúc mà lúa vẫn sinh trưởng kém phải bổ sung dinh dưỡng cho lúa bằng cách phun thêm phân bón qua lá (loại kích thích rễ) kết hợp làm cỏ, sục bùn để lúa nhanh hồi phục, sinh trưởng, phát triển tốt. 

Các giống lúa lai cần bón đủ lượng, bón cân đối, bón tăng từ 15 - 20% kali (tập trung vào bón thúc lần 2 và bón đón đòng) so với các giống khác để tăng khả năng chống chịu bệnh bạc lá ngay từ giai đoạn đầu và để bảo đảm số dảnh hữu hiệu, tăng tỷ lệ hạt chắc sau này. Trạm Bảo vệ thực vật, phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên bám sát đồng ruộng dự tính, dự báo chính xác các loại sâu, bệnh hại và đề ra các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” đạt hiệu quả. Xí nghiệp Khai thác CTTL bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho lúa theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng. Các địa phương cần theo dõi sát dự báo thời tiết, thủy văn; rà soát lại nguồn nhân lực, các loại vật tư, phương tiện và thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống lụt, bão, úng; chuẩn bị lượng lúa giống dự phòng cần thiết để gieo mạ cấy bổ sung trong trường hợp lúa đã cấy bị thiệt hại./.

                                                                   

Đài Truyền thanh huyện