Huyện Ân Thi: Khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

Qua đấu giá công khai đã có 215 suất đấu giá thành công, với tổng diện tích trúng thầu là 23.337,8 m2, số tiền thu được 134 tỷ 597 triệu đồng, tập trung ở các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, Hồng Quang và thị trấn Ân Thi.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Ân Thi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở cho nhân dân làm nhà ở như: Lựa chọn vị trí đấu giá, diện tích, giá khởi điểm cũng được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế thực tế của địa phương; Hạ tầng khu vực bán đấu giá cũng được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của người dân; Các thông tin về bán đấu giá quyền sử dụng đất được thông báo công khai, rộng rãi để người dân biết nhằm khuyến khích nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của người dân.

Qua đấu giá công khai đã có 215 suất đấu giá thành công, với tổng diện tích trúng thầu là 23.337,8 m2, số tiền thu được 134 tỷ 597 triệu đồng, tập trung ở các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, Hồng Quang và thị trấn Ân Thi. Các hộ dân sau khi trúng đấu giá đều thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính để được bàn giao đất trên thực địa, tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện