Hội LHPN huyện Ân Thi: Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sáng ngày 9/7/2019 Hội LHPN huyện Ân Thi tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt, giáo dục chính trị tư tưởng cho các tầng lớp hội viên, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội cũng như các phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các hoạt động giám sát phản biện, tương thân tương ái,...Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Tính đến tháng 6 năm 2019, Hội duy trì hoạt động 140 mô hình hũ gạo tình thương, 19 mô hình thu gom vật dụng gia đình, kết quả đã ủng hộ được 115 nghìn kg gạo, hơn 82 triệu đồng tiền mặt; quần áo và vật dụng gia đình giúp cho 1.333 cho trẻ em và phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các xã thực hiện tốt phong trào là: Đa lộc, Hạ Lễ, Hồng Quang, Bãi Sậy và thị trấn Ân Thi. Duy  trì hoạt động hiệu quả CLB Nữ tiểu thương văn minh; Thành lập mới 01 mô hình “Tổ vận động phụ nữ giám sát ATTP”. Thực hiện tốt Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Cùng đó, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện giúp cho trên 4.000 hội viên vay với tổng số tiền trên 162 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ, đặc biệt là phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức cho hội viên phụ nữ cũng được quan tâm, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh xã hội ở địa phương.

6 tháng cuối năm 2019, Hội LHPN huyện Ân Thi tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; Triển khai hướng dẫn thi đua, đăng ký thi đua năm 2019; Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tập huấn Đề án 938, 939 tại huyện theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở Hội “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục kiểm tra công tác Hội và công tác ủy thác năm 2019 theo kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Hội quản lý tốt các nguồn vốn vay;

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện đã trao tặng 03 chiếc xe đạp và 03 cái cân cho có 03 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chuyên đi thu, mua phế liệu; 05 thẻ Bảo hiểm Bảo Việt cho 05 hội viên trực tiếp tham gia làm công tác vệ sinh môi trường.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện