Huyện Ân Thi : 7 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Các xã Xuân Trúc, Quang Vinh, Tân Phúc, Cẩm Ninh, Phù Ủng, Văn Nhuệ, Bắc Sơn đã công bố hết bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến hết tháng 6 năm 2019 dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 21/21 xã, thị trấn của huyện Ân Thi. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là gần 25.000 con, tương ứng với 1.575,5 tấn lợn hơi của 1.722 hộ chăn nuôi trong toàn huyện.

Để phòng chống dịch, công tác tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và môi trường được thực hiện nghiêm túc trong phạm vi toàn huyện. Nhờ sự quyết liệt phòng chống, tính đến ngày 10/7 toàn huyện đã có 7 xã trên địa bàn huyện công bố hết dịch là : Xuân Trúc, Quang Vinh, Tân Phúc, Cẩm Ninh, Phù Ủng, Văn Nhuệ và Bắc Sơn./.

Thế Anh - Đài Truyền thanh huyện