Ân Thi: 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 1/7/2019, Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt II năm 2019.

Trong đợt thẩm định lần thứ 2 năm 2019, Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 17 xã trên địa bàn 6 huyện.
Qua kết quả thực tế, Đoàn thẩm định đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 02 xã của huyện là: Bãi Sậy và Hồ Tùng Mậu. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn thẩm định đã xét và bỏ phiếu công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Với kết quả này, đến nay huyện ta 100% các xã hoàn thành xây dựng NTM, sớm hơn kế hoạch đề ra./.

 

Đài Truyền thanh huyện