Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Ân Thi

Ngày 21.5, đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19.5 năm 2019 tặng các đảng viên của huyện Ân Thi

v

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên Đào Thị Phương

Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này gồm: Đào Thị Phương, chi bộ thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi; Phùng Thị Hòa, chi bộ thôn Vệ Dương, xã Tân Phúc; Nguyễn Văn Hoàng, chi bộ thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc và đảng viên Vương Thị Đũi, chi bộ thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh.

Tại các gia đình, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đã ghi nhận công lao, phấn đấu liên tục, bền bỉ của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong muốn các đồng chí tiếp tục  phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Theo Báo Hưng Yên