Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ân Thi: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo cơ sở năm 2019

Ngày 21/5/2019 Trung tâm BDCT huyện Ân Thi phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2019.

Ngày 21/5/2019 Trung tâm BDCT huyện Ân Thi phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2019.

Tham dự lớp học có 92 học viên là các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện uỷ; Phó Bí thư Thường trực đảng ủy các xã, thị trấn kiêm trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ; báo cáo viên; cộng tác viên Dư luận xã hội xã, thị trấn. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những nội dung chính gồm: Tuyên truyền và công tác tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng. Công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Công tác khoa giáo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, những vấn đề cần đổi mới trong giai đoạn hiện nay, kỹ năng tuyên truyền miệng. Nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội và một số chuyên đề quan trọng khác. Giúp học viên cơ sở nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện