Trung tâm BDCT huyện Ân Thi: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2019

Ngày 13/5/2019 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2019 cho 84 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ban chấp hành hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn.

Ngày 13/5/2019 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2019 cho 84 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ban chấp hành hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn.

Tại lớp học, các học viên được truyền đạt những nội dung chính gồm: Phương pháp tuyên truyền về công tác hiến máu nhân đạo; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ cơ sở; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động.

Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Một số nghiệp vụ công tác hội ở cơ sở và một số chuyên đề khác, giúp cán bộ làm công tác hội có đầy đủ kiến thức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, phát động các phong trào thi đua, đưa hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ phát triển./.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện