UBND huyện: Tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều ngày 6/5/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng chí Lê Văn Chí-Uỷ viên BTV Huyện uỷ -Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị.

Chiều ngày 6/5/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng chí Lê Văn Chí-Uỷ viên BTV Huyện uỷ -Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị.

Sau 10 tháng triển khai, UBND huyện đã thực hiện tốt việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. Qua công tác kiểm đếm, rà soát, khảo sát  xác minh, tổng số liệt sỹ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là 2.979 liệt sỹ. Hiện nay không có mộ liệt sỹ trên địa bàn chưa được tìm kiếm quy tập, không có khu vực trên địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ nhưng chưa được tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Đây là việc làm thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của các tầng lớp nhân dân./.

Minh Thùy - Đài Truyền thanh huyện