Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 27/3/2019, Trung tâm, Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019.

Năm 2018, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện có nhiều khởi sắc, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan với hàng trăm băng zôn, khẩu hiệu, được treo nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm… Hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì hoạt động hiệu quả. Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được duy trì với nhiều kết quả tại các giải thi đấu do huyện và tỉnh tổ chức. Phong trào thể thao quần chúng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Đến năm 2018, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên toàn huyện đạt trên 25%, số gia đình thể thao đạt 15%; đối với thể thao thành tích cao đã tham dự 20 giải tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII và giành 44 huy chương các loại, xếp thứ 7/12 huyện, thành phố, ngành.

Năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch và tham gia các lễ hội của huyện và tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, du lịch./.

Minh Thuỳ-Đài Truyền thanh huyện