Huyện Ân Thi: Chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, hiện nay huyện ta đang tổ chức các họat động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ngoài chuyển các suất quà của Chủ tịch nước và của tỉnh tới tận tay các gia đình đối tượng người có công, quà chúc thọ cho người cao tuổi và hộ nghèo. Năm nay huyện Ân Thi tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho 8 mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng; tặng mỗi xã, thị trấn 2 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách tiêu biểu thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 63 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Ngoài ra nhằm chăm lo cho các hộ nghèo huyện Ân Thi đã tổ chức xã hội hóa tặng quà tết cho các hộ nghèo đảm bảo các hộ vui Tết đón Xuân vui tươi đầm ấm./.

Thế Anh-Đài Truyền thanh huyện