UBND Huyện: Quyết liệt các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân

Ngày 28/1/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp quyết liệt thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị.

Theo tổng hợp của Ban chỉ huy quân sự huyện, tổng số phát lệnh là 258 công dân, đã phát 243 công dân, chưa phát được là 15 công dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019, UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống trốn. Những nơi có biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân cần thanh tra để làm rõ trách nhiệm, những cá nhân 2 năm liền không hoàn thành công tác tuyển quân cần xem xét, xử lý trách nhiệm.

Bên cạnh đó tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, tổ chức việc đưa đón an toàn, động viên anh em phấn khởi, tin tưởng, sằn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị đại diện các xã, thị trấn đã kí cam kết hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019./.

 

Lê Hạnh-Đài Truyền thanh huyện