Ân Thi: 67,13% gia đình đăng kí “Gia đình học tập”

Năm 2018, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Ân Thi tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà trường, gia đình, dòng họ quan tâm.

Toàn huyện có 67,13% gia đình đăng kí “Gia đình học tập”, 52,1% dòng họ đăng kí “Dòng họ học tập” đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác khuyến học khuyến tài. Quỹ khuyến học của huyện duy trì ở mức trên 200 triệu đồng/năm, quỹ các xã đạt từ 25-60 triệu đồng, quỹ các trường đạt từ 10-25 triệu đồng. Trong năm học 2017-2018 các nhà trường đã trao thưởng cho các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc số tiền gần 60 triệu đồng, đồng thời huy động các nguồn xã hội hóa để tặng sách vở, bàn ghế, sửa chữa các lớp học, điển hình là trường Tiểu học Quang Vinh được một số cá nhân huy động tài trợ trên 3 tỷ đồng để xây dựng 12 phòng học, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Ân Thi tặng 40 chiếc xe đạp cho học sinh THCS nghèo vượt khó học giỏi… các hoạt động này đã động viên, khích lệ nhiều học sinh nghèo vượt khó vươn lên, đồng thời cổ vũ phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địa phươntg ngày càng phát triển./.

Lê Thị Hạnh-Đài Truyền thanh huyện