UBND huyện: Giải tỏa các vi phạm HLGT QL.38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam

Ngày 21/1/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai việc giải tỏa công trình kiến trúc và các tài sản khác trên đất trong phạm vi hành lang giao thông Quốc lộ 38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) trên địa bàn xã Phù Ủng

Đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có Lãnh đạo UBND huyện, Ban quản lý dự án 3 – Tổng cục đường bộ Việt Nam; Lãnh đạo một số phòng, ngành có liên quan, Lãnh đạo xã Phù Ủng.

Theo báo cáo của UBND xã Phù Ủng, dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) trên địa bàn xã Phù Ủng đã triển khai bước 2, công tác kiểm đếm, chi trả đền bù giái phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định, đa số người dân đồng tình và nhất trí cáo, tuy nhiên còn một số hộ thưc chấp hành, chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ thi công, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, UBND xã Phù Ủng xây dựng phương án đã tiến hành giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông Quốc lộ 38 và hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân huyện nhất trí với kế hoạch giải tỏa, hỗ trợ thi công của UBND xã Phù Ủng, yêu cầu các ngành chức năng, UBND xã Phù Ủng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để việc giải tỏa, hỗ trợ thi công diễn ra đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện tham gia./.

Lê Thị Hạnh-Đài Truyền thanh huyện