Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện: Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày 11/10, Hội đồng NVQS huyện đã họp triển khai công tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện ta đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm và chỉ đạo sát sao, huyện đã hoàn thành giao 210 quân cho 8 đầu mối, đạt 100% chỉ tiêu.

Năm 2019, công tác tuyển quân được dự báo là tiếp tục khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa, vắng mặt tại các địa phương tiếp tục tăng, số lượng tốt nghiệp cao đẳng, đại học cơ bản không về địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự, dẫn đến công tác quản lý, nắm nguồn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung cao, có nhiều giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp chống trốn đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện yêu cầu ngành Quân sự và Công an huyện phối hợp chặt chẽ, tham mưu Hội đồng NVQS huyện ban bành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn quân, phân loại diện miễn, hoãn; thông báo công khai, minh bạch và tổ chức các bước khám tuyển theo quy định. Thành viên Hội đồng NVQS huyện bám sát địa bàn được phân công, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đôn đốc cơ sở khám tuyển, tham mưu với Hội đồng NVQS huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của huyện ta hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

Lê Thị Hạnh-Đài Truyền thanh huyện