Huyện Ân Thi: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Trong hai ngày 25 – 26/9/2018, huyện Ân Thi đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Lê Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong khung diễn tập phòng thủ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS các xã, thị trấn và các học viên lớp đối tượng 2 học tại Trường quân sự tỉnh cùng dự.

Với đề mục “Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 là Thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của Chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng… nhằm đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ân Thi đã thành công tốt đẹp, Ban chỉ đạo đã tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch trong tác chiến, kết hợp phát triển kinh tế xã, hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhân dịp này đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng./.

Thế Anh-Đài Truyền thanh huyện