Huyện Ân Thi: Biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu biểu gia đoạn 2014 - 2018

Sáng nay ngày 25/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" giai đoạn 2014 - 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, ở huyện có các đồng chí: Nguyễn Đình Lăng - Phó bí Thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Thị Loan - UVBTV HU - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo 1 số phòng, ngành, đoàn thể huyện và 63 gia đình tiêu biểu đại diện cho gần 6.000 gia đình trong toàn huyện cung dự

Những năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực, chủ động trong việc triển khai phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” đến khu dân cư và mỗi gia đình. Phong trào được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 5.967 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được các cấp biểu dương. Trong đó: Cấp huyện biểu dương 2.111 lượt gia đình; cấp tỉnh biểu dương 1.691 lượt gia đình và cấp xã  là 2.165 gia đình được biểu dương. 

Nhân dịp này, có 22 gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện biểu dượng, khen thưởng và 42 gia đình được Uỷ ban MTTQ VN huyện trao giấy chứng nhận gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" giai đoạn 2014 – 2018

Thế Anh-Đài Truyền thanh huyện