Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Ngày 22.12, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chủ trì hội nghị. 
b
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, việc ứng dụng CNTT của tỉnh đạt được nhiều kết quả. 100%  các ban, sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có mạng LAN; mạng internet cáp quang được triển khai đến 100% các xã, phường, thị trấn; hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, dịch vụ hành chính công và một cửa điện tử được triển khai nhân rộng; 100% số cán bộ, công chức tại các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện và 75% số cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn được cấp hộp thư điện tử công vụ…
 
Năm 2018, để thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chính như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển hạ tầng ứng dụng CNTT; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng CNTT…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu: Thời gian tới các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu xây dựng chính sách, quy định cụ thể về phát triển, ứng dụng CNTT theo ngành, lĩnh vực; tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; bảo đảm 100% văn bản đến, văn bản đi được cập nhật trên phần mềm mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo mật để phục vụ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành theo kiến trúc chính quyền điện tử…

Báo Hưng Yên