Lãnh đạo UBND huyện Ân Thi

1. Ông Mai Xuân Giới-Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện.

Hòm thư công vụ: mxgioi.at@hungyen.gov.vn

2. Ông Lê Văn Chí-Ủy viên BTV Huyện ủy-Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hòm thư công vụ: lvchi@hungyen.gov.vn

3. Ông Lê Xuân Nghĩa-Huyện ủy viên-Phó Chủ tịch UBND huyện

Hòm thư công vụ: lxnghia@hungyen.gov.vn