Xã Đa Lộc: Giải toả vi phạm trên đất nông nghiệp

Ngày 13/5/2023, xã Đa Lộc tổ chức giải toả vi phạm trên đất nông nghiệp đối với hộ ông Vũ Văn Ất thôn Bình Nguyên.

Cụ thể, ngay khi biết gia đình ông Ất đang xây dựng trái phép hơn 10m2 trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn Bình Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc đã lập biên bản và tiến hành tháo dỡ ngay công trình vi phạm.

Tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi

Thời gian tới, xã Đa Lộc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai theo Kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Hà

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh