Trường chính trị Nguyễn Văn Linh - Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi quản lý

Ngày 15/5/2023, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi quản lý (đối tượng 4) năm 2023.

Dự buổi khai giảng có đồng chí Trương Duy Tuynh, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Đại biểu huyện các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy: Bạch Thị Hằng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Bùi Ngọc Sơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Lê Thanh Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và 361 học viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4).

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi quản lý (đối tượng 4) năm 2023

Trong thời gian 5 ngày (từ 15-19/5/2023) các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cục diện thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; Tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay.

Các đại biểu tham gia lớp khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý những nội dung, kiến thức mới từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh