Trung tâm Chính trị huyện Ân Thi: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá 4

Ngày 22/4/2023, Trung tâm Chính trị huyện Ân Thi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 4 cho 100 quần chúng là đoàn viên, học sinh của các trường: THPT Ân Thi, THPT Nguyễn Trung Ngạn và THPT Phạm Ngũ Lão.

Dự khai mạc các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bạch Thị Hằng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Dương Đình Hiệu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 4

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua lớp học, mỗi đoàn viên, học sinh sẽ hiểu rõ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức lý luận chính trị, xác định động cơ đúng đắn để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Vũ Hoa

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện