Đảng bộ xã Cẩm Ninh Thành lập Chi bộ HTX sản xuất ổi

Ngày 21/4/2023, Đảng ủy xã Cẩm Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ hợp tác xã (HTX) sản xuất ổi.

Theo đó, HTX sản xuất ổi có 27 thành viên, chi bộ đảng có 05 đảng viên. Đồng chí Trần Hùng Dựng được chỉ định làm Bí thư chi bộ.

Công bố quyết định thành lập chi bộ HTX sản xuất ổi xã Cẩm Ninh

Việc thành lập Chi bộ đảng HTX sản xuất ổi xã Cẩm Ninh đánh dấu bước phát triển mới đối với HTX, là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của HTX, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Sau khi thành lập, Chi bộ xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; xây dựng phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của chi bộ; phát huy vai trò tiên phong của đảng viên; tích cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Đào Nguyện

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện