Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung tại huyện Ân Thi

Ngày 10/3/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-11, khóa học 2021-2023.

Dự lễ Bế giảng có các đồng chí: Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy: Bạch Thị Hằng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Bùi Ngọc Sơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Các đồng chí: Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

Chương trình học tập của lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khoá học 2021-2023 được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Trong thời gian học tập, cùng với việc nghiên cứu thực tế, các học viên đã hoàn thành 7 học phần với các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước…

Kết thúc khoá học này, lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung KA-11, khóa học 2021-2023 có 100% học viên đỗ tốt nghiệp, trong đó 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khen thưởng.

Vũ Hoa

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện