Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đẩy mạnh chương trình cho vay tạo việc làm

          Từ đầu năm 2022 đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đã giải ngân 1,7 tỷ đồng cho 34 khách hàng là các lao động chưa có việc làm ổn định, thiếu việc làm trên địa bàn huyện, nâng tổng số dư nợ của chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm lên gần 24 tỷ đồng với 571 người vay.

Người lao động làm thủ tục nhận tiền vay tại Điểm giao dịch xã

Theo chương trình, mỗi người được vay vốn trung bình 42 triệu đồng với lãi suất 7,92%/năm.

          Từ chương trình này, nhiều người đã có nguồn vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết khó khăn về việc làm cho lao động nông thôn./.